Privat sjukvård

Läs mer

Om mottagningen

Läs mer

Din personliga läkarmottagning

Kliniskt har infallsvinkeln förutom sedvanliga idrottsmedicinska kliniska frågor som skador, rehabilitering och hälsokontroller även varit arbete med stressrelaterad problematik och olika former av prestationsnedsättning, somatiskt och psykiskt, ätstörningar, missbruk och neuropsykiatri och nutrition hos idrottare.

Läs mer